FröknarnaLogo

Även vuxna behöver lära.

Den 17 juni 2019 genomförde AB Fröknarna endagskursen "Enkel och rolig programmering i förskolan – alla kan lära sig!" med Mathilda Kruuna från Lärarfortbildning. Vi fick hjälp att släppa våra rädslor och hitta ett lustfyllt sätt att arbeta med matematik, språkutveckling och estetiska processer genom programmering.
   Vi fick lära oss att programmering ger oss många möjligheter att stärka barnens matematiska tänkande och språkutveckling. Den stimulerar barns kreativitet, nyfikenhet och självkänsla.
   Många frågor kom upp som Mathilda hjälpte oss att fundera runt och besvara:
Varför ska förskolan digitaliseras?
Vems är ansvaret?
Hur blir begrepp som ”algoritm” vardag?
Hur får vi in läroplanens olika mål genom programmering?

En mycket intressant och givande dag!